De vernieuwing van het secundair deelt studierichtingen op in finaliteiten: de doorstroomfinaliteit (D) , de arbeidsmarktgerichte finaliteit (A) of de dubbele finaliteit (D/A). Binnen de doorstroomfinaliteit zijn er domeinoverschrijdende en domeingebonden richtingen.

Richtingen in de D- finaliteit zijn richtingen die voorbereiden op hogere (universitaire) studies. Richtingen met  A-finaliteit bereiden voor op de arbeidsmarkt. Met studierichtingen in de D/A-finaliteit kan je beide kanten uit: ze zijn iets praktischer dan de D-richtingen, waardoor je ook al klaar bent voor de arbeidsmarkt, maar theoretisch genoeg zodat je ook nog kan kiezen om verder te studeren.

KOBOS biedt studierichtingen aan in vier grote domeinen: STEM, Taal & cultuur, Maatschappij & Welzijn, Economie & organisatie. Sommige studierichtingen behoren typisch tot één enkel domein, andere kunnen bij verschillende domeinen ondergebracht worden omdat ze eigenlijk  domeinoverschrijdend zijn. 

In de tabel hieronder krijg je een beeld van ons volledig studieaanbod in de tweede graad. De gekleurde sterretjes geven aan tot welk domein de richting behoort. Wanneer je op een studierichting klikt, krijg je meer informatie te zien. 

DOORSTROoMFINALITEIT
(domeinoverschrijdend)
DOORSTROoMFINALITEIT
(domeingebonden)


* Economie en organisatie
* STEM


Dubbele finaliteit

* Economie en organisatie
* Taal en cultuur

arbeidsmarktfinaliteit

* Economie en organisatie