Het leren en leven van onze leerlingen centraal

Onze visie in beeld!

Onze visie in woord!

Talenten en passies ontdekken

Wij geloven dat elke leerling talenten heeft, dat elke leerling passies heeft die hem/haar energie geven. Het is onze missie om onze leerlingen deze talenten en passies te leren ontdekken en in te zetten voor hun groei als mens. 

Groeien en competent worden

Wij dagen onze leerlingen uit om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen tot competenties. We geven ze gedurende hun volledige studieloopbaan groeikansen. 

Zin in leren

We doen onze leerlingen zin krijgen in leren en in groeien. We willen ze laten genieten van leren en van leerkansen krijgen. Ze krijgen daarbij heel wat keuzes en we leren ze te kiezen. We leren leerlingen leren en brengen hen efficiënte leerstrategieën en leerhoudingen bij, waarbij het leerproces en de leerprogressie minstens even belangrijk zijn als het leerresultaat. 

Grenzen verkennen en verleggen

We dagen onze leerlingen eveneens uit om het beste uit zichzelf te halen, meer zelfs, om hun grenzen te verleggen. Dit maakt dat we van onze leerlingen regelmatige inzet, werkkracht en doorzettingsvermogen verwachten. 

Een leeromgeving voor elke “lerende”

Wij zetten in op differentiatie in leeromgeving, leermethode en leerinhouden. Wij geven ruimte aan een aanpak die inspeelt op individuele noden en bieden individuele begeleiding, ook wanneer het leren moeilijk gaat. 

Ruimte voor experiment en innovatie

We zetten in op een ontwikkelingsgerichte aanpak, waarin creativiteit, experiment, nieuwe technologie, open feedback, probleemoplossend en kritisch denken en zelfreflectie basiskenmerken zijn. Op het vlak van pedagogie en didactiek willen we toekomstgericht en voorloper zijn. We leren niet alleen binnen de schoolmuren, wij brengen de wereld in onze school en onze leerlingen in de wereld. 

Professioneel schoolteam 

Onze leerkrachten en leerbegeleiders zijn gedreven professionals, zowel in hun vakgebied, als op didactisch en pedagogisch vlak. Wij investeren permanent om dit niveau te behouden via begeleiding, coaching en verdere professionalisering (o.a. nascholing). Onze leerkrachten zetten in op ”leer”-kracht in een krachtige leeromgeving. Zij werken in teams met complementaire competenties. We hebben verder een team van professionele en performante ondersteuners. Wij organiseren onze school als een permanent lerende organisatie, waarin cocreatie een belangrijk principe vormt. Wij hanteren hoge kwaliteitsnormen en streven voortdurend naar kwaliteits- en efficiëntieverbetering, ook in onze schoolprocessen en schoolorganisatie. 

Een warme, duurzame en veilige omgeving

Wij willen een warme en aangename school zijn, waar alle leerlingen, ouders, leerkrachten en medewerkers welkom zijn, in een open, duurzame én veilige omgeving. 

Christelijke waarden

Wij zijn een christelijke school. Onze waarden zijn geïnspireerd door de stichters van onze scholen: de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, de zusters van de H. Vincentius a Paulo en de paters Assumptionisten. 

Solidariteit en zorg voor iedereen

Wij zijn één familie, waar ieder zich met zijn eigenheid, talenten, mogelijkheden aanvaard mag voelen. We werken aan het welbevinden van iedereen op onze school. We geven veel kansen en ondersteunen, ook als het moeilijk gaat. 

Samen werken

Wij geloven in samen werken en samenwerken. Wij voeren collegialiteit en teamwerk hoog in het vaandel. Wij geloven in sterke partnerships, en investeren sterk in samenwerking met externe partners. Wij gaan voor participatie, en verwelkomen, stimuleren en ondersteunen samenwerking met de diverse overleg‐ en participatieorganen. 

Respect voor overtuigingen, waarden en normen

We geloven in en (be)leven volgens een grote openheid en diep respect voor andere overtuigingen, meningen, culturen, visies, dromen,… In onze communicatie hanteren we een open relatiestijl, gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. We stellen ook grenzen en verwachten respect voor onze waarden én normen.